Yhteiskunnallisen vastuun kantaja

Tunnistamme yhteiskunnallisen vastuumme. Järvisuomen Teollisuuspuhdistus Oy huolehtii yhteistyökumppaneistaan ja vaadimme myös alihankkijoiltamme vastuullista toimintaa. Haluamme kehittää ja syventää toimintaympäristöämme vastuullisesti, sidosryhmien toiveet ja vaatimukset huomioiden. Luonnollisesti täytämme lainsäädännölliset ja sopimukselliset vaatimukset, mutta näiden lisäksi erilaisilla vapaaehtoisilla toimilla pyrimme kehittämään toimintaamme ja ympäristöämme.

Meille avoimuus ja läpinäkyvyys eivät ole vain sanoja paperilla

Vaalimme avoimuutta ja läpinäkyvää toimintaa. Uskomme, että yhteiskunnallisesti vastuunsa kantavan yrityksen tunnusomaisiin piirteisiin kuuluvat avoimuus ja toiminnan läpinäkyvyys. Asetamme toiminnallemme tavoitteita, joiden toteutumista arvioimme ja seuraamme. Toimimalla johdonmukaisesti, ja asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittaen, olemme luoneet liiketoiminnallemme vahvan pohjan. Haluamme olla hyödyksi asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yhteiskunnalle tuottavalla työllä.

Yhdessä harmaata taloutta vastaan

Harmaa talous aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia verotulojen menetyksiä joka vuosi. Harmaan talouden ongelmat ovat kuitenkin moniulotteisia ja ulottuvat aina laillisesti toimivien yritysten kilpailumahdollisuuksiin, työllistymiseen ja työntekijöiden oloihin ja oikeuteen saada työstään asianmukainen korvaus. Olemme ehdottomasti harmaata taloutta vastaan ja vaadimme sen mukaista toimintaa myös alihankkijoiltamme. Olemme Luotettava Kumppani.

Tilaajavastuulailla harmaan talouden torjuntaa

Vuonna 2007 voimaan tullut tilaajavastuulaki pyrkii torjumaan harmaan talouden. Varmistamalla, että palveluntarjoajasi ja yhteistyökumppanisi on sitoutunut tilaajavastuulakiin, vaikutat myös harmaan talouden torjuntaan. Huolehdimme lain mukaisista velvoitteista ja toimitamme selvitykset yhteistyökumppaneillemme tarvittaessa tai sovitusti. Lue lisää tilajaavastuulaista: www.tilaajavastuu.fi

Tavaraliikennelaki 1283/2011

Työtehtäviimme yhtenä osana kuuluvissa kuljetuksissa noudatamme tavaraliikennelakia. Varmistamme aina, että kuljetuksillemme on tavaraliikennelain mukaiset luvat. Hallussamme on myös useita yhteisöliikennelupia, joilla voimme liikennöidä koko EU:n alueella.

Tavaraliikennelain 5 a § kuljetuksen tilaajan selvitys velvollisuus

Toimitamme lain mukaiset selvitykset automaattisesti asiakkaillemme, joita uusi laki velvoittaa pyytämään selvitykset palveluntarjoajalta.

Suomen Vahvimmat 2012

Vuonna 2012 meille myönnettiin Suomen Vahvimmat 2012 -sertifikaatti. Tähän Suomen Asiakastieto Oy:n luokitukseen yltää vain joka kymmenes suomalaisyritys. Olemme ylpeitä myönnetystä kunnianosoituksesta, olemme olleet luotettava yhteistyökumppani asiakkaillemme jo yli 10 vuotta. Sertifikaatti on osoitus siitä, että olemme tehneet oikeita ratkaisuja ja toteuttaneet toimivia malleja yritystoiminnassamme. Olemme luotettava kumppani nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvä luottokelpoisuus

AA-luottoluokituksemme kertoo, että olemme luotettava kumppani, joka on huolehtinut yritystoiminnan vakaasta taloudesta. AA-luottokelpoisuus -tunnustuksen saa vain noin 7 % suomalaisista yrityksistä. 

Kysy meiltä tarjous

Kysy tarjous palveluistamme tai lähetä muu viesti. Vastaamme mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Järvisuomen Teollisuuspuhdistus Oy
Myllyniementie 16
53400 LAPPEENRANTA

Y-tunnus: 1795400-3
Puh: 040 738 4856

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Järvisuomen Teollisuuspuhdistus Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.