Prosessipuhdistusten hallinnointi tuotantopysäytyksen aikana

Työkaluillamme voidaan toteuttaa suunnitelmallinen toimintamalli tuotantopysäytyksen aikaisille töille aina tuotannon alasajon aikaisesta tuotannon jälkeen käynnistymiseen. Järvisuomen Teollisuuspuhdistus Oy:n palvelut on suunniteltu asiakkaille, jotka arvostavat kokonaispalvelua, tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Pyrimme minimoimaan tuotannon pysähdyksestä aiheutuneen mahdollisen tuotannon menetyksen.

Prosessin alasajo hallitusti säästää kustannuksia

Panostamme suunnitelmallisuuteen, jolloin seisokkipysähdyksestä aiheutuvat kustannukset saadaan minimiin. Hyvä suunnitelma auttaa myös ennakoimaan mahdollisia tulevia kustannuksia, jolloin niihin on helpompi varautua ja ennaltaehkäistä niitä. Työkaluillamme voidaan huomioida prosessipuhdistustöiden tarpeet ja puhdistuksen aikataulutus seisokin ajalle.

Teemme yhteistyötä eri osastojen kanssa

Mukaan prosessipuhdistuksen aikataulutukseen otamme asiakkaamme tuotannon eri osastoja. Yhteistyössä pystymme aikatauluttamaan seisokkisuunnitelman siten, että oikeat osatekijät osataan priorisoida.  

Tuotantoseisokin projektisuunnitelma

Jokainen tuotantoseisokki pohjautuu projektisuunnitelmaan. Projektisuunnitelmassa pyritään kolme osa-aluetta pitämään tasapainossa: kustannukset, aika, laajuus. Nämä muodostavat kuin kolmion kolme kylkeä. Muutokset yhteen vaikuttavat myös toiseen. Näitä tasapainottamalla saamme parhaan lopputuloksen, jota voisikin kuvata neljäs ulottuvuus: laatu. Laatu on toimintamme ja projektisuunnitelman keskiössä.

prosessipuhdistus

Prosessipuhdistukseen liittyvä tuotantoseisokin hallinnan sisältö

 • osastokohtainen työsuunnitelma
 • kriittisten töiden aikataulutus seisokin alussa
 • työmäärien arviointi ja ennakointi
 • alasajojen vaiheistaminen
 • kunnossapidon resurssien varaaminen vaiheille
 • turvallisuussuunnitelma
 • poikkeavan suuren riskin sisältävien töiden suunnitelmat
 • henkilöstöresurssien turvallisuusperehdytysten varaukset
 • seisokkiorganisaation varaaminen
 • kalustoresurssien mitoittaminen kohteisiin
 • aikataulutus ja työkohde kohtainen seuranta
 • samassa työkohteessa työskentelevien muiden toimijoiden aikataulut
 • seisokkipalaverikäytäntöjen aikataulutus ja raportointi
 • kustannusten muodostumisen seuranta
 • resurssien varaaminen ja kouluttaminen yllättävien lisätöiden osalta
 • seisokin aikainen työturvallisuusvalvonta ja -käytännöt
 • laadun valvonta sekä laaduntekijöiden varmistukset
 • jätevirtojen hallinnointi seisokkisuunnitelman mukaisesti
 • tarvittava jätetoimitusketjun dokumentaatio ja hallinnointi

Seisokkipysähdyksen hallinnoinnista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää tulevien pysähdysten suunnitelmien valmistelussa ja aikataulujen laatimisessa. Saatua tietoa voidaan hyödyntää myös kustannusten arvioimisessa.

prosessipuhdistusprosessipuhdistus

prosessipuhdistusprosessipuhdistus

Suosittele meitä

Kysy meiltä tarjous

Kysy tarjous palveluistamme tai lähetä muu viesti. Vastaamme mahdollisimman pian.

Esimerkkejä siirtoasiakirjeistä ja jätteiden vastaanottajista

prosessipuhdistusprosessipuhdistusprosessipuhdistus

 • teollisuuspuhdistus lappeenranta
 • teollisuuspuhdistus lappeenranta
 • teollisuuspuhdistus lappeenranta
 • teollisuuspuhdistus lappeenranta