Imuautopalvelut teollisuudelle ja yksityisille

Järvisuomen Teollisuuspuhdistus Oy tarjoaa imuautopalvelut yksityisille ja yrityksille koko Suomessa Lappeenrannasta käsin. Tutustu myös suurtehoimurointipalveluihin ja imupaineautopalveluihin.

Tilaa hiekan- ja öljynerotuskaivon tyhjennys tai puhdistus.

Yrityksellämme on tarvittavat luvat

Öljyn- ja hiekanerotinjätteiden ammattimainen kuljetus ja keräys vaatii alueellisen ympäristökeskuksen päätöksen jätetiedostoon hyväksymisestä. Järvisuomen Teollisuuspuhdistus Oy:n jätetiedostoon hyväksymispäätös: 14.4.2004, päivitetty 4.2.2011, Diaarinumero: KAS-2004-Y-43

Öljynerotuskaivojen ja öljynerotusjärjestelmien tyhjennys ja puhdistus

Huolehtimalla öljynerotuskaivojen ja -järjestelmien tyhjennyksistä ja puhdistuksista ajallaan, huolehdit ympäristöstä vastuullisesti. Hoidamme tyhjennyksen ja puhdistuksen ammattitaitoisesti ja huolehdimme myös työhön liittyvät dokumentaatiot. Toimitamme jätteen laillisesti hyväksyttyyn käsittelylaitokseen tai loppusijoituspaikkaan. Asiakkaamme saavat tehtävä- ja toimitusketjusta kirjallisen raportin.

Kunnille tehtävät öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennykset

Kuntien jätehuoltomääräyksissä on määritelty öljyn- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennysvälit. Useimpien määräyksissä kaivot tyhjennetään vähintään kerran vuodessa.

Tarkkailu ja kirjanpito

Hiekan- ja öljynerotuskaivojen kuntoa ja täyttymistä sekä öljynerotuskaivojen hälyttimien toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti. Tarkkailusta ja tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, johon on merkittävä tyhjennyspäivämäärä, jätemäärä, kuljettaja ja määräpaikka. Nämä tiedot on myös esitettävät pyydettäessä jätehuoltoa valvovalle viranomaiselle. Jos erottimien öljy- ja hiekkatilan täyttymistä seurataan mittaamalla, on mittaustuloksia verrattava aina kyseisen erottimen tilavuuteen.

Oikea tyhjennys vähentää jätteiden määrää

Hiekan- ja öljynerottimien pohjalietteiden sekä öljynerotuskaivon pintaosan tyhjennykset varmistavat erottimien asianmukaisen toiminnan. Hiekanerottimeen kertyvä sakka on poistettava huomattavasti aikaisemmin ennen kuin sakka ulottuu hiekanerottimesta öljynerottimeen lähtevän putken korkeudelle. Öljynerotuskaivo on tyhjennettävä hyvissä ajoin ennen öljytilan ja/tai sakkapesän täyttymistä.

Raskaspolttoöljysäiliöiden ja -järjestelmien tyhjennys ja puhdistus

Tilaa meiltä myös raskaspolttoöljysäiliöiden ja -järjestelmien tyhjennys tai puhdistus.

Tyhjennyksissä ja puhdistuksissa käytetään siihen tarkoitettua erikoiskalustoa, kuten korkeapainekattiloita, höyrykattiloita ja suurtehoimukalustoa. Jokainen tyhjennys tehdään suunnitelmallisesti ja puhdistustehtävän jokainen vaihe dokumentoidaan asiakkaan käyttöön.

Olemme kokenut ja asiantunteva toimija

Olemme tyhjentäneet ja puhdistaneet satoja raskaspolttoainesäiliöitä Suomessa, 10 - 5000 kuutiometrin kokoluokissa. Puhdistamme säiliön seinät, katot ja lattiat. Puhdistuksia olemme tehneet kunnossapitotyönä ja huoltotöitä varten. Myös kuntotarkastuksia varten tehtäviä puhdistuksia olemme toteuttaneet paljon. Kuntotarkastuksia varten tehtävät puhdistukset tehdään yhteistyössä tilaajan ja tarkastajien kanssa.

Kysy meiltä myös purkupesuista

Teemme myös ns. purkupesuja öljyjärjestelmille ennen niiden purkutöitä. Näin purkutyö voidaan tehdä siistimmin. Purkutyötä varten tehtävä puhdistus tehdään myös huolellisesti, mutta kohteeseen ei tehdä lakisääteistä kuntotarkastusta vaan se turvallistetaan esim. polttoleikkauspurkua varten.

Suosittele meitä

Kysy meiltä tarjous

Kysy tarjous palveluistamme tai lähetä muu viesti. Vastaamme mahdollisimman pian.

  • teollisuuspuhdistus lappeenranta
  • teollisuuspuhdistus lappeenranta
  • teollisuuspuhdistus lappeenranta
  • teollisuuspuhdistus lappeenranta